Slovo architekta Architektúra ulice

Tým, že budúca ulica bude súkromná a slepá, tak sme sa s investorom mohli dohodnúť, že celá zóna bude v uličnom fronte riešená bez oplotení na hranici novej cesty. Vzniknú tak otvorené predzáhradky, ktoré dodajú ulici oveľa vyššiu vizuálnu hodnotu, pretože sa zeleň stane jej integrálnou súčasťou, neoddelenou oplotením.

Od začiatku sme na ulici uvažovali aj s priestormi pre výsadbu stromov, čomu sú prispôsobené aj trasy prípojok a inžinierskych sietí. Pre zónu sme vypracovali dizajn manuál prístreškov pre smetné koše, prekrytí elektromerových skríň, poštových schránok, uličného osvetlenia a prístreškov nad parkovacími státiami. Tým sa docieli decentný, zjednotený dizajn celej ulice.

Slovo architekta

Autori Projektu

Zoltán Horváth

Zoltán Horváth Autorizovaný architekt SKA/partner

Matej Raučina

Matej Raučina Architekt

Juraj Krč

Juraj Krč Autorizovaný architekt SKA/partner

Lokalita a zámer

Náš dlhoročný klient nás tentokrát oslovil so zadaním navrhnúť zónu viacerých rodinných domov. Pozemok, ktorým disponuje, dovoľoval vytvorenie tichej, súkromnej štvrte niekoľkých domov umiestnených pozdĺž novovytvorenej slepej ulice. Plošný rozsah pozemku umožňuje jeho rozčlenenie na individuálne parcely o štedrej výmere okolo 1000 m2.

V zámere klient definoval vytvorenie niekoľkých samostatne stojacich domov a niekoľkých dvojdomov. Všetky domy chce svojim zákazníkom ponúkať vo vysokom štandarde s tým, že samostatné domy by mali byť jednopodlažné, za účelom dosiahnutia maximálnej bezbariérovosti. Pri dvojdomoch sme si vytýčili cieľ, aby jednotlivé bytové jednotky neboli iba vzájomnou zrkadlovou kópiou. Tým sme docielili unikátnosť dispozičného riešenia každej jednej strany dvojdomu. Samostatne stojace domy sme navrhli v dobre overenej, poloátriovej schéme, ktorá bude poskytovať budúcim obyvateľom výraznú mieru intimity a súkromia.

Slovo architekta